Vai a sottomenu e altri contenuti

Iscola de mùsica – Iscritziones annu 2018-2019

Sunt abertas sas pre-iscritziones a s'iscola tzìvica de mùsica ''Guilcer Barigadu'' pro sos cursos de

- Chitarra clàssica, chitarra elètrica, bassu elètricu

- Cantu clàssicu, cantu modernu, mùsica corale, òrganu

- Coro de boghes biancas, propedèutica musicale (finas a sos 8 annos)

- Bateria/percussiones, pianoforte e tastiera moderna

- Fisarmònica diatònica, violinu, fisarmònica, mùsica de sonare paris

- Mùsica eletrònica, clarinete, cantu a tenore e poesia sarda.

Chie tenet praghere de bi partetzipare si devet iscrìere intro de su 10 de santugaine 2018 in s'URP (Ufìtziu Relatziones cun su Pùblicu) de su Comune suo.

(S'iscola est pro sos Comunes de Abbasanta, Aidumajore, Ardaule, Bidoniu, Boroneddu, Busache, Fordongianus, Bilartzi, Neoneli, Norghiddo, Nughedu, Santeru, Soddie, Sorradile, Tadasune, Ula, Tzeddiani).

(GFP)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto