Vai a sottomenu e altri contenuti

Orìgine de su nùmene “Ula”

No ischimus pro seguru dae in ue benit su topònimu ''Ula''.

Canònigu Ispanu (Vocabolàriu sardu geogràficu, patronìmicu e etimològicu) lu faghiat bènnere dae sa limba fenìtzia ma custa etimologia non cumbinchet.

Massimo Pittau (I nomi di paesi, città, regioni, monti, fiumi di Sardegna. Significato e orìgine) lu cullegat a sa paràula latina gula (‘gola') ca su territòriu, istrintu in mesu de rocas, paret una gula.

Giulio Paulis, però, est de idea diferente. In s'òpera I nomi di luogo della Sardegna, Paulis ispiegat chi su nùmene ''Ula'' si podet pònnere in relatzione cun àteros topònimos preromanos chi s'agatant in logos meda de Sardigna: Ulacci (Lanusè); Ulaccu (Seui); Ulagi (Baunei); Ulàri (Boruta); Ulei (Gàiru, Gadoni, Lanusè, Seui, Stersili) e àteros meda.

De su restu in Ula b'at topònimos meda de orìgine preromana (Accoro, Gurtai, Ilo, Isa, Merchinni, Nighio, Olossai, Orgula, Oriscai, Tilisai, Tontolai, Ussei) e duncas podet dare chi finas su nùmene de sa bidda bèngiat dae cussu sostratu paleo-sardu chi est isparidu dae sa limba lassende però tantos signales in sos topònimos e fitònimos (nùmenes de sas prantas).

Fonte: Raimondo Zucca, Ula Tirso. Un centro della Barbaria sarda (Dolianova, Grafica del Parteolla, 2009).

(GFP)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto