Vai a sottomenu e altri contenuti

Cunvegnu Sìndrome X-fragile

Primu Addòbiu in contu de sa Sìndrome de X-Fragile in Ogiastra

Barì 29 de cabudanni 2018

S'Assòtziu Italianu Sìndrome de X-Fragile (ONLUS) Setzione Sardigna tenet su praghere de invitare totus a su primu cunvegnu informativu chi s'at a fàghere in Ogiastra in Barì su 29 de cabudanni 2018 in Pratza Repùblica in su Tzentru Tzìvicu.

Reladores
Margherita Urgeghe
Francesco Dessì
Gabriella Manca
Lorenzo Sanna
Marta Balzarini
Elena Flore
Seàn Patrick Lovett

S'acadessimentu tenet su patrotzìniu de su Comune de Bidoniu e de su Comune de Barì

Pro informatziones

Ufìtziu/Òrganu:Servìtziu Vigilàntzia
Referente:Rosa Puligheddu
Indiritzu:Carrera Taloro 3
Telèfono:078369044
Fax:078369407
Posta eletrònica:ufficio.protocollo@comune.bidoni.or.it - polizialocale.bidoni@gmail.com
Posta eletrònica tzertificada:protocollo@pec.comune.bidoni.or.it

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto