Vai a sottomenu e altri contenuti

Gita a Casteddu sardu

Sos Servìtzios sòtziu-assistentziales de su Comune de Nughedu sunt aprontende una gita a Casteddu sardu de fàghere domìniga 28 de santugaine 2018.

Si movet a sas 7 de mangianu dae carrera de su Comune. In Casteddu sardu, a pustis bidas sa bidda e sa catedrale de santu Antoni, s'andat a mandigare a ristorante.

A sero s'at a visitare su museu de sa majargiadoria e sas cantinas Ligios de Valledòria.

Pro otènnere informatziones tocat a telefonare a s'ufìtziu sòtziu-assistentziale de su Comune (0783-69026) o iscrìere a s'indiritzu giuseppina.caddeo@comunenughedusv.it.

(GFP)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto