Vai a sottomenu e altri contenuti

Interrutzione erogatzione currente elètrica

COMUNE DE BIDONIU

Provìntzia de Aristanis

Interrutzione erogatzione currente elètrica

Mèrcuris 30 de Ghennàrgiu 2019, dae sas 09.00 de mangianu a sas 04.00 de sero at a mancare sa currente elètrica ebbia pro sos clientes e-distribuzione alimentados a bassa tensione.

S'elencu de sas carreras interessadas est publicadu in su situ istitutzionale de su Comune de Bidoniu.

DE IMPORTU:

! Cando si sunt faghende sos traballos diat pòdere torrare, pro pagu, sa currente elètrica, duncas si dat su consìgiu de non fàghere imprudèntzias e de no impreare sos ascensores.

? Pro informatziones in contu de sos traballos programmados o prus in generale de s'interrutzione de su servìtziu si podet abbaidare su situ e-distribuzione.it o mandare unu messàgiu a su nùmeru 320 2041500 ponende su còdighe POD (IT001E…) chi ddu est in sa bulleta o iscarrigare e consultare s'App gratùita pro sos Smartphone ''Guasti e-distributzione''.

Pro avisare pro unu guastu si podet telefonare a su Nùmeru Birde 803.500

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto