Vai a sottomenu e altri contenuti

Avisu: blocados sos cuncursos pùblicos

Bistas sas dispositziones de su DPCM de su 9 de martzu 'mesuras pro cuntrastare e cuntènnere in totu su territòriu natzionale sa difusione de su virus COVID-19' intradas in vigore dae su 10 de martzu 2020 e finas a su 3 de abrile;


Cunsideradas sas ùrtimas dispositziones atuativas de su decretu lege de su 23 de freàrgiu 2020, nùmeru 6, chi agatamus in du DPCM de su 11 de martzu 2020 'mesuras urgentes in matèria de cuntenimentu e gestione de s'emergèntzia epidemiològica dae COVID-19', chi balent in totu su territòriu natzionale


Si faghet a ischire a sos candidados chi sunt blocadas totu sas pràticas de cuncursu in itìnere finas a die de istabilire.


Cale si siat àtera comunicatzione at a èssere fata a ischire, cunforme a sos bandos de cuncursu, in su situ istitutzionale de su comune a custu indiritzu www.comune.samugheo.or.it in sa setzione > amministratzione trasparente> bandos de cuncursu.
Custa publicatzione tenet valore de notìfica a totu sos efetos de lege sentza chi su comune tengiat àteru òbligu de comunicatzione.

Bae a s'avisu

A.F.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto