Vai a sottomenu e altri contenuti

Avisu: serrat su servìtziu 'Spazio Famiglia'

Si faghet a ischire ca, a pustis de s'emergèntzia epidemiològica de Coronavirus e de sas diretivas guvernativas, su servìtziu 'Spazio Famiglia' de su Plus Bilàrtzi-Bosa at a abarrare serradu finas a dispositziones noas.
Sos servìtzios de:
-segretariadu e suportu sotziale;
-sustènniu a sa genitorialidade e suportos psicològicos;
-mediatzione familiare;
-consulèntzias legales;
ant a èssere garantidos telefonende a custu nùmeru 342.3203981 o iscriende a custu indiritzu de
posta eletrònica: spaziofamiglia.plusghilarza@oinoscoop.it
In casu de bisòngiu s'at a pòdere faeddare in deretura, in telèfono o skype, cun su professionista interessadu.
Su servìtziu est de badas.

A.F.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto