Vai a sottomenu e altri contenuti

Estiamo in Barigadu annu 2020

S'Unione de sos Comunes de su Barigadu a manos de pare cun s'Amministratzione Comunale de Samugheo at cuncordadu su servìtziu de animatzione pro sos meses de trìulas e austu 2020. Su servìtziu est organizadu pro sos pitzinnos residentes in su Comune chi ant frecuentadu in s'annu iscolàsticu 2019/2020 s'iscola de s'infantzia, s'iscola primària e s'iscola segundària de primu gradu. S'ant a fàghere atividades de medas genias comente: Mountain bike, frisbee, skateboard, monopattino, parkour.
Sa pre-iscritzione pro leare parte a sas atividades cheret presentada intro de su 24 de làmpadas 2020 a s'ufìtziu de sos Servìtzios Sotziales de su Comune de Samugheo.

In su situ de su Comune de Samugheo est publicadu su mòdulu de compilare pro si nche iscrìere. Intra a inoghe pro nde ddu iscarrigare.

Abbàida sa locandina

A.F.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto