Vai a sottomenu e altri contenuti

Su de fàghere in biblioteca pro cuntènnere e gestire s'emergèntzia epidemiòlogica

Si faghet a ischire ca, gasi comente narat su DPCM de su 4 de martzu de su 2020 'Mesuras pro cuntrastare e cuntènnere in totu su territòriu natzionale sa difusione de su virus COVID-19' e cun riferimentu in particulare a sas atividades de sas bibliotecas comunales

SI DOMANDAT A TOTU SOS UTENTES GARBOSOS SU PRAGHERE DE:

-intrare a sa biblioteca a duos a duos;
-respetare sa distàntzia mìnima de unu metru tra pare.

IN BIBLIOTECA EST ATIVU SOLU SU SERVÌTZIU DE PRÈSTIDU E SI NDE PODENT TORRARE SOS LIBROS:

-non si podent prus usare sos computer e sa sala multimediale;
-non si podent fàghere prus grupos de istùdiu o de àtera genia.


TORRAMUS GRÀTZIAS A TOTUS PRO S'AGIUDU CHI NOS AIS A CHÈRRERE DARE!

A.F.

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto