Vai a sottomenu e altri contenuti

ORDINÀNTZIA RAS N. 35 DE SU 15 DE TRÌULAS 2020

ORDINÀNTZIA RAS N. 35 DE SU 15 DE TRÌULAS 2020

Àteras mesuras istraordinàrias urgentes de amparu e preventzione pro sa difusione epidemiològica dae COVID-19 in su territòriu regionale de sa Sardigna. Ordinàntzia cunforma a s'art. 32, comma 3, de sa lege 23 de nadale 1978, n. 833 in matèria de igiene e sanidade pùblica.

In s'ordinàntzia bi sunt sas normas chi pertocant su trasportu pùblicu: aèreu, nave, trenu e àteru.

In su situ istitutzionale de su Comune de Neoneli, allegada a sa nova in limba italiana, si podet iscarrigare s'ORDINÀNTZIA N. 35 DE SU 15 DE TRÌULAS 2020

(MM) 21.07.2020

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto