Vai a sottomenu e altri contenuti

Fundu afitèvoles morosos sentza nde tènnere curpa

Contributu Fundu destinadu a sos afitèvoles morosos sentza nde tènnere curpa.

S'informat ca est istadu publicadu su bandu pro pòdere benefitziare de su contributu prevididu dae su Fundu destinadu a sos afitèvoles morosos sentza nde tènnere curpa istituidu cunforma a s'art.6 comma 5 de su D.L. n.102/2013 cunvertidu dae sa L. n. 124/2013.

Documentos allegados:

- Bandu pùblicu;

- Mòdulu de domanda;

- Acordu intre sas partes.

Pro informatziones:

Ufìtziu/Òrganu: Servìtzios Sotziales (Maria Mascia)

Referente: Luisa Serra

Posta eletrònica: sociale@unionecomunibarigadu.it

(MM)

torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto