Vai a sottomenu e altri contenuti

Bandu cuncursu

BANDU DE CUNCURSU PÙBLICU PRO TÌTULOS E ESAMES PRO SA COBERTURA DE DUOS POSTOS DE ISTRUTORE AMMINISTRATIVU, CATEGORIA C.

S'informat ca in data 17/11/2020 in sos sitos de su Comune de Bonàrcadu e Fordongianus (setzione amministratzione trasparente - Bandos de cuncursu), in prus che in sa Gazzetta Ufficiale Concorsi, est istadu publicadu su Bandu de cuncursu Pùblicu pro tìtulos e esames pro sa cobertura de duos postos de istrutore amministrativu, categoria C, positzione econòmica C1, a tempus indeterminadu e prenu de n. 1 postu pro su Comune de Bonàrcadu e n. 1 postu pro su Comune de Fordongianus.

Documentos allegados:

Bandu integrale de cuncursu

Pro informatziones:

Ufìtziu/Òrganu: Àrea Econòmicu Finantziària / Sotziale (Resp.le Angelo Mura)

Referente: Angelo Mura

Indiritzu: Carrera Francesco Coco, 09083 Fordongianus (ARISTANIS)

Telèfono: 0783024433

Fax: 078360323

Posta eletrònica: ragioneria@comune.fordongianus.or.it

(MM)

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Bandu integrale cuncursu Formato pdf 371 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto