Vai a sottomenu e altri contenuti

Bonus sotziale integrativu de s'abba

BONUS SOTZIALE INTEGRATIVU DE S'ABBA PRO S'ANNU 2020

S'informat ca est aberta s'iscadèntzia pro presentare sa domanda pro sa cuntzessione de su 'Bonus Integrativu', pro otènnere unu contributu pro su pagamentu de sas utèntzias de s'abba pro s'annu 2020 in s'àmbitu territoriale regionale gestidu dae ABBANOA SPA.

Dae su situ istitutzionale de su Comune de Busache si podent iscarrigare

· su Regulamentu,

· s'avisu pùblicu,

· su mòdulu pro sa domanda,

chi sunt allegados fintzas a custa nova.

Sas domandas depent èssere presentadas a su Comune de Busache a intro de su 30 de Nadale 2020.

Pro informatziones:

Ufìtziu/Òrganu: Servìtziu Afares Generales

Referente: LUISA SERRA

Indiritzu: Pratza Itàlia 1, 09082 Busache(Aristanis)

Telèfono: 078362010-078362274

Fax: 078362433

Posta eletrònica: protocollo@comune.busachi.or.it

Posta eletrònica tzertificada: info.busachi@legalmail.it

(MM)

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Avisu Bonus sotziale integrativu de s'abba Formato pdf 678 kb
Regulamentu Formato pdf 316 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto