Vai a sottomenu e altri contenuti

Avisu diritu istùdiu

ISCADIT SU 28 DE FREÀRGIU 2021 a sas 00:00

DIRITU A S'ISTÙDIU 2020 - BURSA L.R. N. 5/2015 - BONU LIBROS A.IS. 2020/2021 (ART. 27 L. 448/1998)

- BURSA L.R. N. 5/2015 -

-BONU LIBROS A.IS. 2020/2021 (ART. 27 L. 448/1998)

BANDU E MODULÌSTICA

ISCADÈNTZIA PRESENTADA DOMANDE 30.12.2020

Allegados:

- AVISU

- MÒDULU DE DOMANDA

- DETÈRMINA APROVATZIONE BANDU E MODULÌSTICA DE SU RESPONSÀBILE DE SU SERVÌTZIU

(MM)

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Avisu Formato pdf 456 kb
Detèrmina Formato pdf 1097 kb
Mòdulu domanda Formato rtf 221 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto