Vai a sottomenu e altri contenuti

Bandu cànone locatzione

BANDU PÙBLICO PRO S'ASSIGNATZIONE DE SOS CONTRIBUTOS PRO S'AGIUDU A SA LOCATZIONE - L. 431/1998, ART. 11, ANNUALIDADE 2020

S'informant sos tzitadinos interessados ca si podent presentare sas domandas pro s'assignatzione de sos contributos lege 431/98 pro su perìodu ghennàrgiu/nadale 2020.

Documentos allegados

Bandu
Mòdulu domanda

Pro informatziones:
Ufìtziu/Òrganu: Àrea Sòtziu Culturale
Referente: Maria Mascia
Indiritzu: Carrera Taloro 3, 09080 Bidoniu (Aristanis)
Telèfono: 078369044
Fax: 078369407
Posta eletrònica: assistente.sociale@comune.bidoni.or.it
Posta eletrònica tzertificada: protocollo@pec.comune.bidoni.or.it
(MM)

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Bandu Formato pdf 583 kb
Mòdulu domanda Formato doc 67 kb
Bandu Formato pdf 583 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto