Vai a sottomenu e altri contenuti

Linna de brusiare

Bandu pùblicu de disponibilidade linna de brusiare

Su Servìtziu Territoriale de Aristanis de Forestas at postu a bandu sa linna de brusiare (opinu friscu segadu non regortu e ammuntonadu de cubare in su mezu de trasportu).

Sunt prus o mancu 100 cuntzessiones, sos residentes in su comune de Samugheo chi sunt interessados a comporare custa linna de brusiare depent cumpilare sa domanda in su mòdulu allegadu a custu avisu, s'allegadu A, allegare una fotocòpia de su còdighe fiscale o tèssera sanitària e unu documentu de identidade vàlidu a norma de lege.

S'iscadèntzia pro sas domandas est su 23 de nadale 2020.

bandu e mòdulu de domanda

Allegadu pdf

(MM)

Documenti allegati

Documenti allegati
Titolo  Formato Peso
Bandu Formato pdf 1229 kb
torna all'inizio del contenuto
torna all'inizio del contenuto